a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
vraagouders oudercommissie AOR inZicht

Vraagouders

vraagouders ik zoek opvang boerderij

Ik zoek opvang voor mijn kind

Ik wil graag kleinschalige betrouwbare opvang in huiselijke sfeer voor mijn kind(eren), het liefst in mijn eigen dorp. Een gastouder die past bij mijn persoonlijke wensen en mijn kinderen opvangt met de nodige zorg en aandacht. Een gastouder waarmee ik een ‘klik’ heb. Waar kinderen leren respect voor elkaar en elkaars spullen te hebben en waar ik mijn kinderen met een gerust hart aan toe vertrouw, zodat ik mij volledig kan richten op mijn werk en/of studie.

a
BETROUWBAAR

Wie zijn de gastouders van inZicht?

Gastouders die via inZicht opvang bieden aan gastkinderen zijn mensen die:

 • Graag met kinderen omgaan.
 • De opvang goed weten te combineren met hun eigen gezin.
 • De norm hanteren die de Wet Kinderopvang voorschrijft t.a.v het maximum aantal wat opgevangen mag worden, kinderen inclusief eigen kinderen tot 10 jaar. Dit om de kwaliteit, aandacht en veiligheid van de opvang te waarborgen.
 • Tijd en ruimte hebben om aandacht, geborgenheid en warmte te bieden aan de gastkinderen.
 • Op verantwoorde wijze de kinderen weten te verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling.
 • Ingeschreven staan in het Landelijke Register Kinderopvang.
 • Zij moeten voldoen aan de selectiecriteria.

Proefberekening maken van Kinderopvangtoeslag

Voor opvang bij u thuis

Per 1 januari 2007 is de wet dienstverlening aan huis van kracht geworden.
Deze wet heeft de volgende gevolgen voor de ouder:

 • De gastouder moet worden doorbetaald tijdens haar vakantie (4 weken). Deze kosten zitten in de uurprijs verdisconteerd.
 • De gastouder wordt bij ziekte maximaal 6 weken doorbetaald met inachtneming van 2 wachtdagen (=werkdagen).
 • De gastouder mag maximaal 3 dagen per week werken.
 • De gastouder moet het minimumloon verdienen.

Minimum afname:
De minimum afname is 20 uur per kind per maand.
De Zelfstandig Ondernemende Gastouders bepalen zelf welke minimale afname zij hanteren.

Tarief:
Het uurtarief is bruto. Ouders kunnen in 2024 van de belastingdienst een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van kinderopvang tot een maximum van € 7,53.
U ontvangt maandelijks achteraf een factuur op basis van de daadwerkelijk afgenomen uren.
www.belastingdienst.nl

U heeft belangstelling voor gastouderopvang?

 • U meldt zich aan als vraagouder bij GOB inZicht door middel van het inschrijfformulier.
 • Wanneer er een succesvolle koppeling tot stand is gebracht zal GOB inZicht u de juiste gegevens verstrekken en een overeenkomst opmaken die u nodig heeft voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
 • De opvang zal verder begeleid worden op praktisch, opvoedkundig en financieel gebied.

Keuzevrijheid

InZicht kiest voor openheid en werkt op basis van wederzijds respect en vertrouwen voor elkaar.

De heldere werkwijze en het verstrekken van alle informatie maakt dat alle partijen precies weten waar ze aan toe zijn. InZicht kent een opzegtermijn van één maand en werkt bewust niet met boeteclausules of andere beperkende voorwaarden.

Gastouderbureau inZicht & Social Media

Sociale media is een prima middel om inZicht te versterken en onze kennis waar mogelijk te delen met klanten.
Volg ons op: Instagram, Facebook, Twitter en Linkedin!
Vraagouders volgen ons Gastouderbureau via InstagramVraagouders volgen ons Gastouderbureau via TwitterVraagouders volgen ons Gastouderbureau via LinkedinVraagouders volgen ons Gastouderbureau via Facebook

gastouders gastouderbureau inzicht tekening

Klachtrecht

Iedere ouder of gebruiker (klant) van een kinderopvangorganisatie heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is.
De Branchevereniging Kinderopvang en haar aangesloten kinderopvanginstellingen beschouwen klachten van klanten als een vorm van advies over de kwaliteit van de dienstverlening.
Uw gastouderbureau is vanaf 1-1-2016 aangesloten bij de De Geschillencommissie Kinderopvang.

Intern Klachtreglement Gastouderbureau inZicht
Gastouderbureau inZicht heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne
klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en
registreren van klachten van ouders.
Intern Klachtreglement Gastouderbureau inZicht ❯

De Geschillencommissie Kinderopvang

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets mis gaan. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms in klachten.
Dan is het goed te weten dat het gastouderbureau waar u gebruik van maakt een klachtenprocedure hanteert.
Per 1 januari 2016 is de Geschillencommissie Kinderopvang overgegaan in de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Ouders en oudercommissies kunnen hier terecht indien er klachten zijn t.a.v. kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Voor meer informatie zie de website van De Geschillencommissie Kinderopvang.