a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Gastouderopvang valt of staat met goede communicatie, ook mobiel

Gastouderopvang valt of staat met goede communicatie

Moi, goeiedag of ah goeie!

Het werkgebied van inZicht ligt in het grensgebied tussen Groningen, Friesland en Drenthe. Gastouderopvang valt of staat met goede communicatie, daarom spreken wij naast het Nederlands soms ook Fries in ons contact met gastouders en ouders en verstaan wij het Gronings en Drents ook aardig goed. Team inZicht heeft gelukkig al deze ‘smaken’ aan boord en dat is echt een pré in ons werk!

Goede communicatie belangrijk voor gastouderopvang

Gastouderopvang valt of staat met goede communicatie

Goede communicatie tussen alle betrokken partijen

Gastouderopvang valt of staat met goede communicatie tussen alle betrokken partijen.
Gastouderbureau inZicht werkt met korte lijnen, wij willen goed bereikbaar zijn voor gastouders en vraagouders. Communicatie is een breed begrip en bij inZicht gaat dit op allerlei mogelijke manieren.
Dit gaat inmiddels vaak digitaal, maar ook nog op papier en vaak persoonlijk, met name met gastouders.

Op de koffie komen….. of met een lekker kopje koffie het gesprek aangaan.
De intentie en de toon van ieder gesprek, kleurt de inhoud en de uitkomst, taal is emotie.
Een vast moment voor een gesprek, is het jaarlijkse evaluatiegesprek met ouders over de opvang. InZicht gaat graag het gesprek aan met ouders en gastouders over de opvang van de kinderen. 

Jaarlijkse mondelinge evaluatie verplicht voor gastouderbureaus

De overheid stelt een jaarlijkse mondelinge evaluatie verplicht en de GGD inspecteur controleert hierop bij de jaarlijkse inspectie van het gastouderbureau:

De houder van een gastouderbureau draagt er zorg voor dat de gastouderopvang jaarlijks mondeling met de vraagouders wordt geëvalueerd en legt de evaluatie schriftelijk vast. (art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Maak je als ouders gebruik van gastouderopvang en ontvang je kinderopvangtoeslag, dan hoort het jaarlijkse evaluatiegesprek erbij! InZicht geeft de mogelijkheid voor een belafspraak of een gesprek aan tafel en verstuurt vooraf de bijbehorende vragenlijst (t.b.v. het schriftelijk vastleggen).

Verplichte onderwerpen bij evaluatie

De overheid heeft een aantal verplichte items vastgesteld:

  • dat wij ouders jaarlijks spreken (de evaluaties),
  • wij moeten ouders informeren over de actuele zaken (mail, nieuwsbrief, website, social media),
  • daarbij moeten wij toestemming vragen rondom AVG en medicatie toedienen (formulieren),
  • bovendien moeten wij het verslag toesturen van de jaarlijkse Risico Inventarisatie bij de gastouder (mail),
  • en tijdig tariefwijzigingen doorgeven (plaatsingsbevestiging)
  • als laatste moeten wij ouders de gelegenheid bieden voor een oudercommissie of een alternatieve ouder raadpleging (AOR).

Gastouders overleggen met de vraagouder of een telefonisch evaluatie de voorkeur heeft of toch liever ‘aan tafel’. Zijn er wijzigingen, zijn er zorgen of punten van overleg? De vragenlijst is een houvast voor alle onderwerpen tijdens een evaluatiegesprek.

Gastouderbureau inZicht koos dit voorjaar voor een enquête

Gastouderbureau inZicht koos dit voorjaar voor onderstaande enquête als een ouderraadpleging over ‘communicatie met ouders’ in het algemeen en de evaluatie in het bijzonder. Welke communicatie vinden ouders belangrijk en in welke vorm? Spreken wij elkaar genoeg en past onze werkwijze bij de wensen van ouders?

We kregen volop respons van ouders en dit zijn de uitkomsten:

Contactmoment:Voorkeur / mening van ouders
Contact opnemen met inZichtTelefonisch 19 / Whatsapp 10 / Mail 16
Nieuws ontvangen vanuit inZichtMail 34 / Portabase 6 / Nieuwsbrief 12
Jaarlijkse evaluatieTelefonisch 19 / aan tafel 16 / geen voorkeur 10
Vragenlijst bij jaarlijkse evaluatieVolledig 36 / te uitgebreid 5 / nadien lezen 1
Actualiteiten volgen inZichtWebsite inZicht 2 / Social Media 16 / Nieuwsbrief 39
Aanbod bijeenkomstenWel interesse 9 / geen behoefte aan 36 / lezing 1
Inspraak ouders bij inZichtAOR is voldoende 45 / zitting in OC 0
Nieuwe ideeënTeveel communicatie 1 / gaat prima zo 1

Stof tot nadenken en de uitkomsten nemen we mee in onze plannen voor het komende jaar.
Laten we afspreken dat we elkaar spreken waar nodig, dat we contact onderhouden en actief betrokken zijn bij de opvang van de kinderen

Moi, tot ziens & oan’t sjen!

Team inZicht

Ook gastouder worden bij GOB inZicht?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

 

    Misschien interesseert dit blog je ook