a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt

inZicht

Team inZicht Grietje Bouma, Nienke Nijdam, Diana van der Kooi

Welkom bij inZicht

inZicht is een geregistreerd gastouderbureau dat adviseert en bemiddelt tussen vraagouders en gastouders en ondersteunt de opvang van gastkinderen gedurende de opvangperiode op praktisch, opvoedkundig en op financieel gebied. Om dit te realiseren zorgt inZicht voor een aanbod van gastouders vanuit het grensgebied van Groningen, Friesland en Drenthe.

a
BETROUWBAAR

Hoe werken we

Gastouders worden bij hen thuis geselecteerd door een consulent. Bij dit gesprek bespreekt de consulent of we wat voor elkaar kunnen betekenen door een zo compleet mogelijk beeld van de gastouder te krijgen wat betreft pedagogische kwaliteiten.

Er wordt gekeken naar veiligheid, hygiëne, gezinssamenstelling en beschikbaarheid. Gaat de gastouder daadwerkelijk opvangen, dan dienen er o.a. verklaringen omtrent gedrag te worden ingeleverd bij GOB inZicht van zowel de gastouder als ook van haar huisgenoten van 18 jaar en ouder (wettelijk verplicht).

Een passend voorstel

Een aanvraag voor gastouderopvang wordt in behandeling genomen door de consulent, die bij u thuis een intakegesprek afneemt. In dit gesprek komen de wensen ten aanzien van de opvangdagen en opvangtijden en uw wensen ten aanzien van de gastouder aan de orde.

Nadat u een voorstel voor een gastouder heeft gekregen, gaat u kennismaken met de gastouder. Deze kennismaking gebeurt doorgaans bij de gastouder thuis en heeft een vrijblijvend karakter.

Goede afspraken

Onafhankelijk van elkaar bellen de ouders en de gastouder naar GOB inZicht om aan te geven of de kennismaking naar wens is verlopen.

Is dit het geval dan zal GOB inZicht een koppelingsgesprek organiseren waarbij vraag– en gastouder en de bemiddelingsmedewerker de afspraken vastleggen ten behoeve van de overeenkomst van opdracht.

Ook praktische afspraken omtrent de opvang komen dan aan bod. Na twee à drie maanden zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden waarin indien nodig afspraken gewijzigd kunnen worden.

inZicht over ons tekening Afrika

Digitale registratie van de afgenomen opvanguren

De gastouder houdt in Portabase digitaal bij welke dagen en tijden zij opvang heeft geboden. Aan het einde van de maand krijgt de vraagouder deze digitaal ter accordering aangeboden. Van Der Kooi Administraties verzorgd hierna de uitbetaling aan de gastouder en stuurt de vraagouder digitaal een factuur namens GOB inZicht (kassiersfunctie).

Portabase

Administratie is geen doel op zich. De administratieve last binnen de gastouderbranche is enorm toegenomen.
Om de administratie goed voor elkaar te hebben, werkt inZicht met het softwarepakket van Portabase.
Online urenregistraties en accordering, gastouders registreren hun uren in het urenportaal via smartphone, tablet of pc.
Na een digitaal akkoord van de vraagouders wordt de factuur klaargezet. Overeenkomsten worden digitaal ondertekend en betalen kan via iDeal.
Ouders ontvangen de factuur per mail met een link naar een betaalomgeving.
Zowel gastouders als ouders kunnen in een eigen portaal de documenten inzien en zijn daarmee altijd up to date. Portabase is AVG proof.

De inZicht brochure pedagogisch beleid

Team gastouderbureau inZicht Westerkwartier Niezijl

De inZicht brochure met algemene informatie

7 regels van inZicht

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt´ is op inZicht zeker van toepassing.

Onder leiding van Bob Maas zijn we samen met de gastouders aan de slag gegaan in het opstellen van ‘onze 7 regels’.

Door helder te verwoorden wat we van elkaar mogen verwachten scheppen we duidelijkheid en houvast.

InZicht heeft de eigen 7 regels laten vormgeven in een boekenlegger die iedere gastouder en vraagouder ontvangt.

De boekenlegger is dubbelzijdig en bevat de 7 regels voor de bij inZicht aangesloten gastouders en voor het team van inZicht.

Een positieve reminder die je geregeld weer tegenkomt in agenda of boek.

De gastouder heeft in haar eigen huis natuurlijk haar eigen regels t.a.v. de opvanglocatie, informeer hiernaar!

7 regels inzicht boekenlegger

Privacy Policy

Gastouderbureau inZicht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Gastouderbureau inZicht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemene Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van inZicht.

Lees meer …

Meldcode kindermishandeling