a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
vraagouders oudercommissie AOR inZicht

Oudercommissie gastouderbureau inZicht

Alternatieve ouderraadpleging

In 2023 heeft gastouderbureau inZicht ouderraadpleging in een nieuw jasje gestoken.
Medezeggenschap van ouders in kleinere organisaties mag namelijk ook in een alternatieve vorm plaatsvinden. Dit noemen ze ‘alternatieve ouderraadpleging’ ofwel ‘AOR’. InZicht vindt een goede communicatie met vraagouders belangrijk. De vraagouders hebben geregeld contact met de gastouders, maar inZicht wil de vraagouders ook graag regelmatig spreken. Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn en adviesrecht hebben. Vrijwilligers vinden voor een commissie is een lastige opgave omdat vrije tijd schaars is.

a
BETROUWBAAR
a
BEREIKBAAR
a
BETROKKEN

Alternatieve Ouderraadpleging (AOR)

Alternatieve ouderraadpleging geeft ouders en inZicht de ruimte voor een aanpak op maat. Contact en inspraak van en met ouders vinden we belangrijk. Nu er geen sprake is van een Oudercommissie kiest inZicht ervoor om de inspraak van ouders op een andere manier vorm te geven. InZicht werkt o.a. met een enquête, een digitaal instrument om ouders te vragen naar meningen en behoeften.

Naast een digitale vragenlijst kan dit ook tijdens een bijeenkomst of middels bijvoorbeeld een projectgroepje. Dit betreft dan onderwerpen die actueel zijn bij inZicht of binnen de sector, zoals bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, het financiële beleid, de tarieven, de communicatie met de ouders en de leveringsvoorwaarden.

Per onderwerp kunnen ouders reageren, input geven en aangeven of zij willen deelnemen in een projectgroepje. Geen zitting meer in een commissie voor een langere periode, maar een toezegging om mee te denken in kort traject over een specifiek vraagstuk.

Voor meer informatie over AOR ❯

Boink belangenvereniging ouders kinderopvang inzicht

Oudercommissie

  • Een oudercommissie bestaat uit 3 a 4 ouders die hun kinderen bij een gastouder van inZicht onderbrengen. De oudercommissie adviseert over alles wat direct of indirect van invloed is op de zorg voor elkaar en de kwaliteit van de opvang. In principe zijn 3 a 4 vergaderingen op jaarbasis voldoende. Een oudercommissie is een enthousiaste groep betrokken ouders die graag met ons meedenken t.a.v. de opvang en de organisatie.
    Heeft u een vraag of heeft u belangstelling voor het opnieuw instellen van een oudercommissie, neem dan contact op: info@gobinzicht.nl.