a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Workshop Meldcode 31 januari 2019

Workshop nieuwe Meldcode Kindermishandeling

Op donderdagavond 31 januari jl. was er via GOB inZicht een workshop t.a.v. de verbeterde Meldcode Kindermishandeling 2019.

Een intensieve avond met lastige afwegingen en moeilijke situaties.
De workshop werd gegeven door Gea Rutgers van NOA trainingen en is verplicht bij inZicht. Gastouders ontvangen een bewijs van deelname. Gastouders moeten aantoonbaar actuele kennis hebben van de Meldcode, dit is een vast onderdeel bij een GGD inspectie.

Nieuw: het afwegingskader

De Meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis.

Dit betekent dat beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Gastouders hebben als beroepskracht een meldplicht.

Meldcode kinderopvang

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de verbeterde meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Daarin staat het welbekende stappenplan, met in stap vier en vijf het nieuwe afwegingskader. Het gebruik van deze meldcode is vanaf 1 januari 2019 wettelijk verplicht.

De werkgroep die werkte aan de Meldcode bestond uit aandachtsfunctionarissen werkzaam in de gastouderopvang, bso en dagopvang, vertegenwoordigers van BK, BMK en SWN en BOinK.

Drie delen meldcode

Net als voorheen bestaat het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedag voor kinderopvang uit drie delen.
Deel 1: meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie.
Deel 2: meldplicht bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker.
Deel 3: seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

De volledige Meldcode staat hier ❯

GOB inZicht meldcode workshop 31 januari 2019