a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
oudjaarsdag GOB inZicht past werkwijze aan

Betalen naar beschikbaarheid – inZicht past werkwijze aan

KOERS BEPALEN IN ONZEKERE TIJDEN

Wereldwijd ligt de focus op verandering en dat brengt onrust en onzekerheden met zich mee. De weerstand groeit en het vertrouwen wankelt, mensen voelen zich niet gezien en gehoord. Het beheerst het nieuws, de sociale media, de kranten, op straat, in de klas en zelfs thuis aan de keukentafel.

Hoe wij omgaan met verandering is een voorbeeld voor onze kinderen. Omgaan met verandering, weerstand, gewenning en het vermogen om ons aan te passen. Verandering is niet nieuw, het is een kwestie van meebewegen en samen de koers bepalen. ‘For the times they are a changin’.

VOORUIT KIJKEN

De markt is aan het veranderen en ondanks dat wij behoudend zijn qua koers, kiezen wij er nu voor om mee te gaan en onze werkwijze iets aan te passen. Zo bieden we de gastouders meer stabiliteit.

De groeiende onrust en toenemende onzekerheid in de samenleving horen we ook terug tijdens onze gesprekken met de gastouders. Dat signaal is voor inZicht belangrijk, het heeft invloed op de stabiliteit en kwaliteit van de gastouderopvang.

Gastouders hebben geen cao waarin aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en zekerheden in worden vastgelegd. In een tijd waarin iedereen kiest voor meer zekerheid, willen wij de gastouders hierin ondersteunen en faciliteren. Wij staan voor onze gastouders, dat is een belangrijke kerntaak van Gastouderbureau inZicht. Samen met de gastouders kunnen wij betrouwbare en professionele gastouderopvang blijven aanbieden, inZicht zijn we samen!

Betalen naar beschikbaarheid

Om de balans te bewaren tussen de betaalbaarheid van de gastouderopvang voor ouders en de stijgende kostprijs voor gastouders, kiest GOB inZicht voor een aanpassing in de werkwijze. Met ingang van 2023 introduceert GOB inZicht “betalen naar beschikbaarheid”.

Zowel gastouders als het gastouderbureau kunnen nu niet alle werkelijke kosten direct één op één doorberekenen aan ouders, dan zou het uurtarief te hoog worden en daarmee voor ouders onbetaalbaar. Om de disbalans tussen de kostprijs en een reëel uurtarief op te vangen is deze nieuwe werkwijze noodzakelijk.

In oktober hadden wij speciaal hiervoor een extra gastouderbijeenkomst georganiseerd om de nieuwe werkwijze bij de aangesloten gastouders te introduceren. Er was volop ruimte om vragen te stellen en onderling het gesprek aan te gaan. De nieuwe werkwijze is een keuze voor gastouders, zij maken een eigen afweging of zij de nieuwe werkwijze willen gaan hanteren in 2023.

BEHOUD KWALITEIT

Om het beroep gastouder aantrekkelijk te houden kiest inZicht voor meer stabiliteit in het inkomen voor de gastouder. Er is krapte op de arbeidsmarkt, ook in de kinderopvang. Landelijk is de trend inmiddels zichtbaar dat gastouders switchen naar een baan buitenshuis om meer zekerheden te hebben qua inkomsten. Juist in deze tijd met sterk stijgende kosten is het behouden en het werven van gastouders een stevige uitdaging.

Door de nieuwe werkwijze kan de gastouder haar uurtarief betaalbaar houden voor ouders, de kwaliteit van haar opvang hoog houden en beter inspelen op de sterk stijgende kosten van bijvoorbeeld voeding, spelmateriaal en energieverbruik. Het biedt meer stabiliteit en meer duidelijkheid voor zowel gastouder als ouders.

CONTINUÏTEIT

De opvang blijft ‘op maat’ en ook flexibele opvang blijft mogelijk. Door de duidelijkheid in de afname van uren bij de gastouder, zijn ouders zeker van een plek voor hun kind(eren). De continuïteit en beschikbaarheid van de opvang blijft op deze manier behouden.

De overheid geeft de ouders in 2023 meer ruimte door het maximum uurtarief voor gastouderopvang in 2023 te verhogen naar € 6,73. Daarnaast komt de overheid ouders tegemoet in het afnemen van uren: in 2023 mogen ouders maximaal 230 uur aan kinderopvangtoeslag aanvragen per kind per maand.

Bijkomend gevolg: de afname van het aantal uren is stabieler en er hoeven minder wijzigingen doorgegeven te worden. Dit voorkomt eventuele problemen met de kinderopvangtoeslag.

KOMPAS

InZicht heeft weloverwogen de koers uitgezet en voor het eerst in ruim 12 jaar de werkwijze iets aangepast om samen met de gastouders de fijne opvangplek voor de kinderen ook in het nieuwe jaar te behouden. Een plek bij de eigen gastouder waar de kinderen welkom zijn en waar nog volop tijd, ruimte en aandacht is voor de kinderen. Dat gun je ieder kind!

Alleen als we er samen voor blijven zorgen dat alle partijen overeind kunnen blijven, kunnen we samen voldoende stabiliteit creëren. Dat is in ieders belang, maar in eerste plaats in het belang van de kinderen!

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”

POSITIEF EN VOL VERTROUWEN ZETTEN WIJ KOERS NAAR 2023!

Ook gastouder worden bij GOB inZicht?

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.

 

    Misschien interesseert dit blog je ook