a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Gastouderopvang in Coronatijd is een uitdaging

Buiten de lijntjes kleuren

Corona maakt dat wij buiten de lijntjes moeten kleuren. Voor ons volwassenen is dit inmiddels best lastig.
De lijntjes zijn gezet voor de pandemie. Ze vormen het kader waarbinnen gewerkt moet worden, daarmee bepalen we hoe hoog de lat gelegd moet worden en wat de verwachtingen zijn. Wat wij als ‘normaal’ en gewenst beschouwen.

Structuur en dagritme

Corona maakt dat de gestelde kaders nu niet meer passen.
Iedereen heeft er mee te maken in Nederland, groot én klein. De maatregelen maken dat de structuur wegvalt en het dagritme volledig overhoop is gehaald. Inventief en flexibel zijn, zijn vaardigheden die ons nu goed van pas komen. Het loslaten van de kaders, ons aanpassen en kijken naar wat er wél kan.

Nieuwe vaardigheden

Corona biedt ons kansen. We leren en oefenen juist nu allerlei nieuwe vaardigheden; de 21e-eeuwse vaardigheden. De ‘21st century skills’, zijn competenties die kinderen (en wij) nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van nu en in de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, procesmatig denken en mediawijsheid.

Andere “leerresultaten”

‘Leerachterstand’ is een schadelijke term voor kinderen en ondermijnt het zelfvertrouwen. Laten we breder kijken en niet alleen naar hoe het resultaat zou zijn geweest als de scholen opengebleven waren. Laten we kijken wat een kind leert in deze nieuwe werkelijkheid. Je accepteert dan dat er door de lockdown minder resultaat geboekt wordt bij o.a. rekenen en taal, maar kijkt daarnaast naar het hele kind om te onderzoeken op welke terreinen er andere “leerresultaten” geboekt zijn.

Gastouderopvang in coronatijd is een uitdaging GOB inZicht

Kijk naar wat wél bereikt is

Dat wat wel geleerd kan worden onder de omstandigheden van een lockdown, moet goed genoeg zijn. Leraren, ouders en leerlingen zullen er wel bij varen als ze niet meer op hun tenen hoeven te lopen. Een verwachting die niet is gebaseerd op wat we zonder lockdown gehaald zouden moeten hebben, maar een kader waarin we kijken naar wat we ondanks de lockdown samen wél bereikt hebben.

Maak ook tijd voor leuke dingen!

Volwassenen zijn een rolmodel voor kinderen, ook nu. Wij moeten een veilige basis bieden. Het gezin vormt voor ieder kind de basis, dit is dé plek voor veiligheid, geborgenheid, liefde, positieve aandacht en ondersteuning. Praat met je kind over de pandemie en geef uitleg waarom de situatie nu zo anders is dan voorheen. Geef aan wat er wel kan en wat er nu niet kan en waarom dit zo is. Stel samen een haalbaar programma op voor thuis, stel de verwachtingen bij en hou het vooral ook gezellig in huis. Maak ook tijd voor leuke dingen!

Samen gezond door deze pandemie

Gastouderopvang in Coronatijd is een uitdaging. Ook in de gezinnen van de gastouders is de vaste structuur aangepast door de maatregelen. Iedere gastouder maakt een eigen afweging wat er mogelijk is in deze situatie en hoe zij verantwoord opvang kan bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Alles met als doel om samen gezond door deze pandemie te komen.

GOB inZicht binnenkort ‘on tour’

De begeleiding en ondersteuning vanuit inZicht is door de lockdown bijna volledig telefonisch en digitaal geworden. Ook hierin worden we inventief en leren we nieuwe dingen. Het contact onderhouden is juist nu erg belangrijk en daarom gaan we binnenkort weer ‘on tour’.
Dit keer met fris blauwe tasjes!